DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

DUCHENNE ACTIVE CROWD

Kontaktné miesta vstupu do databázy
Po odbornom seminári o februári 2009 mame aj my na Slovensku kontaktné miesta vstupu do databázy. To znamená že nie je potrebné dokumentáciu odosielať k lekárom do Čiech ale kontaktovať niektorého z tohto zoznamu. 
 
 Západné Slovensko 

MUDr. Roman Mego                                                       MUDr. Karin Viestová
Sinalgis – súkromné neurologické centrum                 Klinika detskej neurológie –Neuromuskulár. poradňa
 Miletičova 32                                                                   FNsP
821 08 Bratislava                                                             Limbová 1
e – mail: roman@sinalgis.sk                                          833 40 Bratislava
                                                                                            e-mail: viestova@dfnsp.skStredné Slovensko                                                        Východné Slovensko

MUDr. Katarína Okáľová                                             MUDr. Eva Lazarová
Neurologická ambulancia                                              Ambulancia detskej neurológie
Detská fakul. nem. s polikl. (DFNsP)                           Detská fakultná nemocnica (DFN)
Nám. L. Svobodu č. 4                                                     Trieda SNP 1,
974 09 Banská Bystrica                                                 040 11 Košice 
e-mail: kokalova@dfnbb.sk                                         Tel.:  00421 55... amb., tel: 055/6402535
                                                                                          e-mail: lazarova@dnkosice.sk
 
 
Priamy prístup do Databázy pre kontrolu aktualizácie dát.